“O primeiro paso para a innovación, é a creatividade.”

Empresa certificada na aplicación do proceso creativo poloCreativity Education Program (Certified Consultant).

Formación para o desenvolvemento persoal e profesional


“A educación como pilar do éxito”.

O noso obxectivo é definir a cada persoa como profesional e conseguir que dispoña dunha marca de calidade, nun mercado laboral cada vez mais competitivo. Contamos con programas completos de formación para novos emprendedores:

 • Formación en gastronomía (Cociña internacional, pastelería, repostería e heladería).
 • Formación en hixiene e seguridade alimentaria (manipulación de alimentos, alérxenos, appcc, prevención de riscos laboráis PRL en hostelería e alimentación).
 • Desenvolvemento de videoxogos, visualización 3D, visitas virtuales de arquitectura, xogos e apps promocionales.
 • Formación en creatividade para o empredimiento.
 • Formación en marketing dixital.
 • Formación transversal en inglés.

Programa integral de cualificación e emprego, Plan PICE da Cámara de Comercio.

Formación para o desenvolvemento persoal e profesional

 • Ver programación 2019 
 • Centro colaborador de Formación Ocupacional na Comunidade Autónoma de Galicia, onde se desenvolven actividades relacionadas con ensinanzas non regladas dentro do marco da formación ocupacional para o emprego.

Formación para o desenvolvemento persoal e profesional


“A educación como pilar do éxito”.

O noso obxectivo é definir a cada persoa como profesional e conseguir que dispoña dunha marca de calidade, nun mercado laboral cada vez mais competitivo. Contamos con programas completos de formación para novos emprendedores:

 • Formación en gastronomía (Cociña internacional, pastelería, repostería e heladería).
 • Formación en hixiene e seguridade alimentaria (manipulación de alimentos, alérxenos, appcc, prevención de riscos laboráis PRL en hostelería e alimentación).
 • Desenvolvemento de videoxogos, visualización 3D, visitas virtuales de arquitectura, xogos e apps promocionales.
 • Formación en creatividade para o empredimiento.
 • Formación en marketing dixital.
 • Formación transversal en inglés.

Programa integral de cualificación e emprego, Plan PICE da Cámara de Comercio.

Formación para o desenvolvemento persoal e profesional

 • Ver programación 2019 
 • Centro colaborador de Formación Ocupacional na Comunidade Autónoma de Galicia, onde se desenvolven actividades relacionadas con ensinanzas non regladas dentro do marco da formación ocupacional para o emprego.

Emprende


“Saca o producto que levas dentro”.

Buscamos provocar o desenvolvemento do pensamento creativo e as súas diversas formas de aplicación para identificar problemas latentes, descubrir oportunidades e deste modo, xerar ideas ou proxectos innovadores.
O noso programa de emprendemento sostense en catro pilares:

Coñecer o ser para emprender


Actitudes, habilidades e competencias profesionais que constitúen a base do espírito emprendedor.

Promover o innovar para emprender


Identificar mellores e diferentes formas de facer as cousas, acadar conciencia sobre a importancia da cooperación e o traballo en equipo para o logro dos obxectivos, valorando o incremento da productividade tanto individual como grupal.

Estimular o crear para innovar


Espertar o pensamento creativo e aprender a cultivalo.

Fomentar o emprender para empregar


Desenvolver a iniciativa persoal e a autoconfianza. Identificando coñecementos, capacidades e intereses para a toma de decisións sobre estratexias persoais de formación e inserción laboral.

Emprende


“Saca o producto que levas dentro”.

Buscamos provocar o desenvolvemento do pensamento creativo e as súas diversas formas de aplicación para identificar problemas latentes, descubrir oportunidades e deste modo, xerar ideas ou proxectos innovadores.
O noso programa de emprendemento sostense en catro pilares:

Coñecer o ser para emprender


Actitudes, habilidades e competencias profesionais que constitúen a base do espírito emprendedor.

Promover o innovar para emprender


Identificar mellores e diferentes formas de facer as cousas, acadar conciencia sobre a importancia da cooperación e o traballo en equipo para o logro dos obxectivos, valorando o incremento da productividade tanto individual como grupal.

Estimular o crear para innovar


Espertar o pensamento creativo e aprender a cultivalo.

Fomentar o emprender para empregar


Desenvolver a iniciativa persoal e a autoconfianza. Identificando coñecementos, capacidades e intereses para a toma de decisións sobre estratexias persoais de formación e inserción laboral.

Consultora


“O teu talento é o teu negocio, dámoslle forma ao teu proxecto.”

A idea por si sola non garantiza o éxito, unha gran idea malógrase por unha posta en marcha equivocada. Estudo da idea de negocio e claridade estratéxica, atopamos a proposta de valor e todo o potencial dos teus proxectos.

Consultoría estratéxica en Desenvolvemento de persoas e organización

 • Selección de peronal
 • Reclutamento e orientación
 • Inserción laboral

Consultoría Legal Alimentaria

 • Rexistros sanitarios
 • APPCC
 • Alérxenos
 • Control de producto

ENTIDADE AUTORIZADA EN FECHA 20/03/2013 CON NUM. DE REXISTRO 497/GA POLA Consellería de Sanidade.

Plan operativo de marketing


Ferramentas de marketing para a comunicación corporativa.

Plan de acción


Forma xurídica e estudo económico.

Consultoría Gastronómica


Consultora


“O teu talento é o teu negocio, dámoslle forma ao teu proxecto.”

A idea por si sola non garantiza o éxito, unha gran idea malógrase por unha posta en marcha equivocada. Estudo da idea de negocio e claridade estratéxica, atopamos a proposta de valor e todo o potencial dos teus proxectos.

Consultoría estratéxica en Desenvolvemento de persoas e organización

 • Selección de persoal
 • Reclutamento e orientación
 • Inserción laboral

Consultoría Legal Alimentaria

 • Rexistros sanitarios
 • APPCC
 • Alérxenos
 • Control de producto

ENTIDADE AUTORIZADA EN FECHA 20/03/2013 CON NUM. DE REXISTRO 497/GA POLA Consellería de Sanidade.

Plan operativo de marketing


Ferramentas de marketing para a comunicación corporativa.

Plan de acción


Forma xurídica e estudo económico.

Consultoría Gastronómica