Para que algo aconteza, debes crealo no teu pensamento con anterioridade, debes visualizalo que queiras acadar.

O gran inimigo da empresa é O CURTO PRAZO. O querer acadar a maior cantidade de beneficios en curto plazo, fai que moitos autónomos impidan o crecemento natural do seu negocio. O crecemento e o diñeiro están no longo prazo, debes visualizalos teus resultados profesionais a varios meses vista, incluso a anos vista e polo tanto deberás contruir unha estratexia para adquirilos.

Levamos gravado a lume no noso ADN a impulsividade, debemos facer o esforzo de convertir as nosas metas abstractas en concretas, non te podes imaxinar a transformación que pode causar en ti o ENFOQUE, un pouquió de concreción, fixando obxetivo a obxetivo, cumprir as nosas metas por etapas, como a volta ciclista, sen pensar en percorrer 5.000km de golpe.